De gemeente Eindhoven ziet  dat de schakel- en voedingskasten (bijvoorbeeld VRI’s, dat staat voor Verkeers-Regel-Installaties) vaak beklad of bestickerd  worden. Het gevolg: een vrij rommelig straatbeeld. Daar moet een oplossing voor zijn! 

Naast een aantal andere kunstenaars,  kreeg ik de eer om een aantal van deze kasten een nieuw jasje te geven door er een schildering op aan te brengen. 

-

The municipality of Eindhoven sees that the switch and power boxes (for example VRIs, which, translated to English, stands for Traffic Control Installations) are often defaced or stickered. The result: a pretty messy street scene. There must be a solution!
In addition to other artists, I was given the honor of giving a few of these cabinets a new look by applying a painting on them.

 

Nr. 01 Zebra 

Nr 2. Flamingo